Top Module Empty
Visionsinc

Welkom bij Visionsinc!
Visionsinc is een organisatieontwikkelings- en adviesbureau op het gebied van Human Resources. Het bureau richt zich op organisatieontwikkeling door middel van:

  • visieontwikkeling
  • het ontwikkelen, implementeren en verankeren van organisatie-ontwikkelingsplannen
  • het creëren van leerprocessen
  • coaching en training.

Visionsinc staat voor “Visions incorporated”. Het realiseren van de gewenste ontwikkeling begint bij het vormen van uw (bedrijfs)visie, om die zienswijze vervolgens met anderen in uw werkomgeving te delen en te incorporeren. Met passie, waardoor iedereen wordt geïnspireerd. Zo ontstaat er draagvlak om met (hernieuwde) energie plannen te maken om de visie te realiseren, waardoor uw organisatie blijft groeien in een steeds veranderende markt.

Visie Visionsinc
Visionsinc werkt vanuit de overtuiging dat visievorming essentieel is voor het ontwikkelen van (mensen in) organisaties. Visievorming is geen rationeel proces, maar komt voort uit passie. Passie ontstaat uit een diepe, persoonlijke wens om een bepaald doel te behalen en is verbonden met zingeving. Omdat de visiedrager ervan overtuigd is dat het doel zinvol is, weet hij anderen met zijn visie te inspireren. Dat brengt organisaties in beweging.

Visionsinc gelooft in de kracht van visualiseren, verbeelden en creatieve denktechnieken als werkvormen om passies te (her)ontdekken, visie te vormen en organisaties te o