Top Module Empty
Visionsinc

Welkom bij Visionsinc!
Visionsinc is een organisatieontwikkelings- en adviesbureau op het gebied van Human Resources. Het bureau richt zich op organisatieontwikkeling door middel van:

 • visieontwikkeling
 • het ontwikkelen, implementeren en verankeren van organisatie-ontwikkelingsplannen
 • het creëren van leerprocessen
 • coaching en training.

Visionsinc staat voor “Visions incorporated”. Het realiseren van de gewenste ontwikkeling begint bij het vormen van uw (bedrijfs)visie, om die zienswijze vervolgens met anderen in uw werkomgeving te delen en te incorporeren. Met passie, waardoor iedereen wordt geïnspireerd. Zo ontstaat er draagvlak om met (hernieuwde) energie plannen te maken om de visie te realiseren, waardoor uw organisatie blijft groeien in een steeds veranderende markt.

Visie Visionsinc
Visionsinc werkt vanuit de overtuiging dat visievorming essentieel is voor het ontwikkelen van (mensen in) organisaties. Visievorming is geen rationeel proces, maar komt voort uit passie. Passie ontstaat uit een diepe, persoonlijke wens om een bepaald doel te behalen en is verbonden met zingeving. Omdat de visiedrager ervan overtuigd is dat het doel zinvol is, weet hij anderen met zijn visie te inspireren. Dat brengt organisaties in beweging.

Visionsinc gelooft in de kracht van visualiseren, verbeelden en creatieve denktechnieken als werkvormen om passies te (her)ontdekken, visie te vormen en organisaties te ontwikkelen. Als de visie helder is, volgt het meer rationele proces van analyse, plannen en planningen maken, uitvoeren en evalueren (de Deming Cirkel).  

visionsinc-foto-pauline-mar.jpg

Visionsinc onderscheidt zich van andere bureaus door toepassing van creatieve denktechnieken en het verbeelden van processen en gewenste resultaten. Dit levert klanten vaak verrassende, nieuwe inzichten en ideeën op om tot verandering te komen en geeft bovendien energie. 

Visionsinc is opgericht door Pauline Maring. Zij heeft kwaliteiten en ruime ervaring op het gebied van procesbegeleiding, managementconsulting, coaching en teambuilding. Zij ontwerpt leerprocessen en adviseert, coacht en traint management, afdelingen en teams bij het realiseren van organisatieveranderingen: inhoudelijk, procesmatig en persoonsgericht. 

Visionsinc voor:

 • Een heldere en gedragen visie op de te varen koers van uw organisatie.
 • Advies en begeleiding bij invoering en verankering van strategische veranderingen.
 • Het creëren van een leerklimaat in uw organisatie.
 • Procesbegeleiding bij het maken van plannen van aanpak, bijvoorbeeld voor cultuurverandering, structuurverandering of profilering van uw organisatie.
 • Management Development, competentieontwikkeling, het maken van opleidingsplannen.
 • Ontwikkeling en uitvoering van trainingen.
 • Coaching in persoonlijke ontwikkeling.
 

visionsinc-tekening-podium.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2018 www.visionsinc.nl