Top Module Empty
Visionsinc arrow Door wie

Persoonlijk en professioneel
Visionsinc is opgericht door Pauline Maring, geboren in 1962 in Nijmegen. Momenteel woont zij samen met haar partner en twee dochters in Soest. Zij heeft het bijzondere vermogen om gevoelsmatige, creatieve eigenschappen te verbinden met rationele zakelijkheid. 

Professioneel komt haar creativiteit vooral tot uiting in het vormgeven van ontwikkelingsprocessen en creatief denken. Zij is van nature visueel ingesteld, denkt en verwoordt veel in beelden, is sensitief en associatief en probeert zich oplossingen en resultaten altijd voor te stellen. Daarnaast kan zij ook goed analyseren en redeneren.

Creativiteit loopt als een rode draad door haar leven. Zij is van jongs af aan vertrouwd met beeldend vormen zoals tekenen, schilderen, boetseren en beeldhouwen en heeft daarin ook diverse cursussen gevolgd. De afgelopen jaren heeft zij zich toegelegd op het boetseren van mensfiguren. Haar interesse en plezier in het beeldend vormen hebben ertoe geleid dat zij de Hogere Beroepsopleiding tot Creatief Therapeut Beeldend Vormen heeft gevolgd. In deze opleiding heeft zij geleerd om door middel van beeldende technieken (groepen) mensen therapeutisch te begeleiden.
 
Na haar opleiding tot Creatief Therapeut is zij, uit interesse voor de ontwikkeling van mensen, verder gaan studeren in de Sociale Wetenschappen. Via het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) en daarna de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) heeft zij de specialisatie “ Opleidingsmanagement en Opleidingsadvisering” afgerond. Tijdens deze studies is zij in het bedrijfsleven gaan werken.

Zij heeft in diverse organisaties als Adviseur/Trainer en als Manager Human Resources ervaring opgedaan met het vormgeven van organisatieontwikkeling, ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en het coachen in persoonlijke ontwikkeling van directie, management en medewerkers, individueel en in teamverband.

Tijdens de uitoefening van deze functies heeft zij ruime bedrijfskundige ervaring opgedaan in diverse disciplines, zoals marketing en verkoop, kwaliteitsmanagement, productie en logistiek, zorg en facilitaire zaken. Ook heeft zij managementervaring opgedaan door begeleiding van Management Teams en was zij, als Manager Human Resources,  lid van het MT.

Pauline Maring is lid van de Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs (Ooa). De Ooa, de oudste beroepsvereniging voor adviseurs ter wereld, biedt een platform en organiseert inspirerende ontmoetingen tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers en tussen adviseurs en andere beroepsbeoefenaren. De belangrijkste doelen van de Ooa zijn:

  • Het interactief delen van kennis en praktijkervaringen.
  • Continue professionalisering van de beroepsgroep.
  • Uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.
     
 Leden van de Ooa onderschrijven de ROA/Ooa-beroepscode en toetsing aan de BoKS (zie www.ooa.nl).

 

Wilt u meer weten over de achtergrond van Pauline, dan kunt u hier haar cv opvragen. 

 

door-wie-moeder-en-kind-1.jpg

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door-wie-moeder-en-kind-2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 www.visionsinc.nl