Top Module Empty
Visionsinc arrow Waarom
testanja.jpgOrganisatieontwikkeling
Organisaties hebben constant te maken met interne en externe ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Door globalisering ontstaan andere, nieuwe markten en neemt de concurrentie toe. De kredietcrisis leidt tot herbezinning op de bedrijfsactiviteiten. Individualisering en een hoog welvaartsniveau leiden tot klanten die steeds veeleisender worden. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, alleen al in de informatie- en communicatietechnologie. Veranderingen in wet- en regelgeving dwingen organisaties zich meer en meer te verantwoorden, onder andere door middel van transparante kwaliteitssystemen. De zorg voor het milieu vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toenemende vergrijzing en arbeidsmarktproblematiek dwingen organisaties ertoe om te zoeken naar mogelijkheden voor het boeien en binden van personeel en het binnenhalen van nieuw talent. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat organisaties zich voortdurend in veranderingsprocessen bevinden en dat management en medewerkers genoodzaakt zijn om zich blijvend te ontwikkelen. Verbeeldingskracht en creativiteit zijn belangrijke competenties om te kunnen blijven groeien.

Visionsinc biedt ondersteuning bij het inspelen op veranderingen door middel van begeleiding en advies bij organisatieontwikkelingsprocessen en het creëren van een leerklimaat in organisaties. Een lerende organisatie ontstaat door aandacht te besteden aan de drie peilers van Human Resource Management: organisatiestrategie, organisatiestructuur en organisatiecultuur. 

waarom-tekening-sprookje.jpgDe kracht van visie
Het is wetenschappelijk bewezen dat het hebben van visie essentieel is om zich als organisatie in complexe situaties te kunnen ontwikkelen. Visie betekent letterlijk “innerlijke aanschouwing, kijk, mening”. Visie is een innerlijke drijfveer om een droom of diepe wens waar te maken en zorgt voor gedrevenheid en energie. Aan het roer van succesvolle organisaties staan vaak leiders met visie, gepassioneerd, inspirerend voor anderen, richtinggevend, met een duidelijk beeld voor ogen: “Daar wil ik met mijn bedrijf naartoe”. Dat is de kracht van visie. 

Er vindt aanscherping plaats door visie met anderen te delen; verschillende invalshoeken worden belicht. Dit leidt tot verdere concretisering van de visie en bun