Top Module Empty
Visionsinc arrow Waarvoor
waarvoor-beeld-kracht-2.jpg

Waarvoor:

 • Sparring en advies bij vraagstukken over organisatieontwikkeling.

 • Begeleiding bij ontwikkeling, invoering en verankering van veranderingsprocessen.

 • Procesbegeleiding bij visie- en beleidsbijeenkomsten en werkconferenties.

 • Ontwerp van leerprocessen, Management Development en competentieontwikkeling.

 • Training in gedragstrainingen, train-de-trainer.

 • Coaching van management en medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

 

 Voorbeelden:

 • Begeleiding van productiebedrijven van PB Nutrition bij processen van continu verbeteren, naar aanleiding van de invoering van het Total Quality Systeem, o.a. door het ontwikkelen van een systematiek voor functioneringsgesprekken en werkoverleg en het trainen en coachen van management en medewerkers in gespreksvoering en overleg. Resultaat: constructieve, gestructureerde en doelgerichte overleggen.

 • Ontwikkeling, organisatie en procesbegeleiding van beleidsbijeenkomsten bij Intergamma voor onder andere het bepalen van de bouwmarktstrategie voor de komende jaren, de verkoopfilosofie en klantgerichtheid in de bouwmarkten. Resultaat: overeenstemming tussen franchisegever en franchisenemers over de te varen koers en een beschreven filosofie.

 • Ontwikkeling van een competentie- en loopbaangerichte opleidingsgids voor bouwmarktmanagement en medewerkers van Gamma en Karwei. Hierdoor konden managers en medewerkers makkelijker bepalen welke leerroute te volgen om tot het gewenste professionele niveau te komen.
  Ontwikkeling en uitvoering van trainingen in teambuilding voor nieuwe bouwmarktteams met als resultaat een startklaar bouwmarktteam.

 • Procesbegeleiding van het MT van Fisher-Rosemount Flow bij het bepalen van de middellange termijn strategie en de daarbij gewenste organisatiestructuur. Resultaat: overeenstemming in het MT over de strategie en een helder actieplan om tot de gewenste organisatiestructuur te komen.

 • Begeleiding, coaching en training van het productieteam (middenkader) van Fisher-Rosemount Flow, met als doel de samenwerking te verbeteren. Resultaat: door meer begrip voor elkaars persoonlijkheid en werkzaamheden een betere samenwerking in het middenkader ter verbetering van de productie.

 • Ontwerp en uitvoering van een kwaliteitsverbeteringtraject voor management en afdelingsteams in De Stichtse Hof. Resultaat: plannen van aanpak om de kwaliteit van dienstverlening van het eigen team of de afdeling te verbeteren.

 • Coaching van de Facilitaire Manager bij De Stichtse Hof in de vormgeving van door hem uit te voeren visiebijeenkomsten met de sector Facilitaire Zaken, waarbij o.a.creatieve denktechnieken werden toegepast.  Resultaat: de medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken waren enthousiast en hebben gezamenlijk bepaald welke diensten zij aan hun klanten wilden leveren in de komende jaren.

 • Begeleiding van het management bij een organisatieverandering in De Stichtse Hof, waarbij een managementlaag werd weggesneden en de Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV) ontwikkeld moesten worden tot het daartoe gewenste niveau. Het geven van intervisie en communicatietrainingen aan de EVV-ers maakte hier deel van uit. Resultaten: draagvlak bij alle medewerkers over de te realiseren organisatieverandering. De intervisie en communicatietrainingen leidden tot inzicht in het eigen handelen van de EVV-er en in het aanpakken van communicatie- en samenwerkingsproblemen op de eigen afdeling.
 
 • Begeleiding van het Vivium Advies- en Behandelcentrum ter optimalisatie en verbetering van hun dienstverlening. Resultaat: plan van aanpak voor verbeteringen en ideeën voor sterkere in- en externe profilering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  waarvoor-beeld-kracht-3.jpg

 

   waarvoor-beeld-kracht-en-on.jpg

 

 

 
© 2018 www.visionsinc.nl