Top Module Empty
Visionsinc
disclaimer
Disclaimer Visionsinc

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door Visionsinc op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van Visionsinckunnen geen rechten worden ontleend. Visionsincis niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van Visionsinc, kennisnemen. Visionsincsluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van Visionsincis verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van Visionsinc bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

 
© 2018 www.visionsinc.nl